HASU người trẻ có tập được không?

Câu hỏi:

Người trẻ tập các bài tập trên Ứng dụng chăm sóc sức khoẻ Hasu cũng rất tốt cho sức khoẻ. Các bài tập nhẹ nhàng cũng rất phù hợp với phụ nữ, phụ nữ mang thai và trẻ em. 

Trả lời:

Người trẻ tập các bài tập trên Ứng dụng chăm sóc sức khoẻ Hasu cũng rất tốt cho sức khoẻ. Các bài tập nhẹ nhàng cũng rất phù hợp với phụ nữ, phụ nữ mang thai và trẻ em.

– Bác sĩ Quỳnh – Viện Phát triển Sức khoẻ cộng đồng Ánh sáng –

Tải và cài đặt ứng dụng Hasu