.

Tin tức – Cẩm nang

Biết chút ít về công nghệ, tôi thấy tự tin hơn

Tôi năm nay 58 tuổi, nói già chưa già, nói trẻ cũng không còn trẻ...