Giá: 1.200.000,0 799.000,0

Truy cập không giới hạn (nội dung cập nhật, bổ sung thường xuyên):

  • Hàng trăm bài luyện tập thiền, khí công tại nhà giúp nâng cao sức khỏe (có hướng dẫn của giảng viên).
  • Hàng chục khóa học hát, đàn, vẽ, nấu ăn online của những nghệ sĩ, đầu bếp, chuyên gia nổi tiếng như NSND Thanh Hoa.
  • Hàng trăm bài viết về sức khỏe, từ điển bệnh. – Trên 300 đầu sách đọc, sách nói đủ các lĩnh vực.
  • Cùng các ưu đãi khác chỉ có trên Hasu.